Geodezyjne pomiary przemieszczeń

kask i miara budowlana

Zajmujemy się wykonywaniem geodezyjnych pomiarów przemieszczeń. Każda wzniesiona budowla podlega procesom zmian w swojej geometrii, a także względem otoczenia. Wysokie budynki, m. in. drapacze chmur i wieżowce, odchylają się od pionu pod wpływem czynników atmosferycznych. Podobnie jest z mostami i rurociągami – pierwsze uginają się pod ciężarem, drugie natomiast przemieszczają się pod wpływem temperatury transportowanych cieczy.

Większość tych zmian jest przewidziana już na samym początku budowy i uwzględniona w procesie projektowym. Niektóre z nich powstają natomiast nieoczekiwanie. Niezależnie jednak od tego czy inżynierowie się ich spodziewali czy też nie, konieczne jest ich monitorowanie. Dzięki temu można z wyprzedzeniem reagować, zapobiegać katastrofom budowlanym i zapewniać bezpieczną eksploatację obiektów.

 

Jak wygląda pomiar przemieszczeń?

Przemieszczenia można kontrolować przy pomocy różnych metod. Najczęściej korzysta się z geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń, które gwarantują dużą dokładność. Dzięki nim można rejestrować zmiany w największych obiektach, uzyskując pomiary z dokładnością nawet do dziesiątych części milimetra.

Zazwyczaj pomiarów dokonuje się cyklicznie. Wyznacza się w tym celu punkty, które są odpowiednio rozmieszczone na obiekcie i trwale z nim związane, nazywane reperami.

Jeśli repery zmieniają swoje miejsce, wówczas wiadomo, że doszło do osiadania, przechyłów lub innych zmianach kształtu konstrukcji. Gdy wiadomo jakie miały pierwotne wartości, wówczas można określić czy zachodzące zmiany są niebezpieczne czy też mieszczą się w granicach norm.