Obsługa geodezyjna inwestycji

auta na drodze

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • przygotowywanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
  • geodezyjną obsługę budowy i montażu
  • geodezyjne opracowywanie projektu budowlanego
  • inwentaryzację powykonawczą
  • przygotowywanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej
  • tyczenie obiektów

 

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych polega na tym, że wyznacza się i trwale oznacza na gruncie punkty charakterystyczne dla danego obiektu. Są to m. in. naroża zewnętrzne i osie geometryczne.

Do wykonywania pomiarów i tyczenia obiektów powinno się przystępować przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, ponieważ jest to etap przygotowawczy. Mogą być one przeprowadzane tylko i wyłącznie na terenie, który jest objęty zgłoszeniem bądź pozwoleniem na budowę.

 

Kiedy tyczenie obiektu budowlanego powinno zostać wykonane?

Nie w każdym przypadku tyczenie obiektu budowlanego jest wymagane. Zgodnie z prawem prace te muszą być jednak przeprowadzone na:

  • obiektach budowlanych wymagających pozwolenia na budowę
  • przyłączach – sieciach wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych
  • obiektach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV

Wytyczyć obiekt budowlany może tylko i wyłącznie uprawniony geodeta. Po zakończeniu prac, musi on dokonać właściwego wpisu do dziennika budowy oraz przygotować geodezyjną dokumentację graficzną. Znajdują się w niej informacje o punktach terenowej osnowy realizacyjnej, rozmieszczenie reperów roboczych czy charakterystycznych punktach obrysu obiektu.