Mapy do celów projektowych

mapy projektowe

Zajmujemy się tworzeniem map do celów projektowych i map aktualizacyjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, zdobywane u renomowanych geodetów, a obecnie w naszej firmie GeoSet. Do tej pory mieliśmy okazję współpracować z wieloma klientami – indywidualnymi, firmami oraz deweloperami z terenu Szczecina i okolic. Jesteśmy profesjonalistami, którzy swoją pracę wykonują precyzyjnie i z dbałością o każdy detal. Posiadamy niezbędne uprawnienia do tworzenia map projektowych.

 

Czym jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest tworzona przez geodetę na podstawie dokonywanych przez niego pomiarów terenu, a także mapy zasadniczej. To niezbędny dokument w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Jeśli zatem chcemy złożyć taki wniosek, najpierw musimy wejść w posiadanie mapy, która następnie jest zatwierdzana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Mapa to obejmuje teren budowy i obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływała.

 

Co znajduje się na mapie do celów projektowych?

Na mapie do celów projektowych muszą znajdować się wszystkie najważniejsze informacje na temat terenu planowanej inwestycji i obszarze, którzy otacza działkę. Na mapie tej naniesiona jest także treść mapy zasadniczej danego terenu i granice własności działek. Prócz tego zaznaczone tam są:

  • osie dróg i ulic
  • linie zabudowy
  • linie rozgraniczające tereny mające różne przeznaczenie
  • oznaczenia pomników przyrody oraz zieleni wysokiej
  • oznaczenie infrastruktury punktowej i podziemnej liniowej

Uwzględnione mogą zostać na niej także informacje o projektowanej sieci uzbrojenia terenu.