Podziały i wznowienia granic

pomiar terenu geodezyjny

Zajmujemy się podziałami i wznowieniem granic. W ramach tej usługi dokonujemy:

  • podziału geodezyjnego obiektu
  • połączenia działek
  • rozgraniczania nieruchomości
  • wyznaczania granic działki i ich wznawiania

Przygotowujemy także wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian gruntowych.

 

Geodezyjny podział nieruchomości (działki)

Geodezyjny podział nieruchomości polega na tym, iż fizycznie wyodrębnia się z pierwotnej działki ewidencyjnej kolejne – dwie lub większą ilość. Muszą one oczywiście być w obrębie działki sprzed podziału.

W efekcie tego działania powstaje zupełnie nowa konfiguracja działek, mających inny układ linii granicznych oraz powierzchnię. Takiego podziału może dokonać tylko uprawiony geodeta, który opracowuje dokumentację techniczną, następnie przekazywaną do państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Na jej podstawie można prawnie dokonać podziału i przepisać na kogoś nowo wyodrębnione działki lub je sprzedać.

 

Połączenie działek

Połączenie działek to procedura ewidencyjna, której celem jest utworzenie jednej działki na bazie dwóch lub większej ilości.

W jakiej sytuacji można dokonać połączenia? Działki muszą być przede wszystkim objęte tą samą formą posiadania, być wpisane do jednej księgi wieczystej i należeć do tego samego właściciela (lub użytkownika wieczystego).

Jeśli spełnione są powyższe wymagania, wówczas można przystąpić do procesu łączenia. Istotną rolę odgrywają tutaj pomiary geodezyjne i dokumentacja, która jest podstawą do złożenia wniosku we właściwym urzędzie. Nasza firma od wielu lat zajmuje się łączeniem działek. Mamy duże doświadczenie i sprawnie wykonujemy swoją pracę.