Nasza Oferta

Mapy do celów projektowych

- Cyfrowe-wektorowe

- Cyfrowe-rastrowe

Obsługi geodezyjne inwestycji

- opracowanie geodezyjne projektów

- tyczenie obiektów w terenie

- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze


Podziały i wznowienia granic

doradztwo w zakresach geodezji i opracowań mapowych

Zlecenia nietypowe

nietypowe zagadnienia inżynierskie , indywidualnie opracowywane i dobierane metody wykonania pomiarów dla indywidualnych zleceniodawców

GeoSat Szczecin

Geodezja to nasza Pasja!

Usługi geodezyjne to jeden z podstawowych elementów w trakcie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak: mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, tyczenie obiektów inżynierskich, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiary aktualizacyjne, aktualizacja map, oznaczanie granic w terenie (w tym podziały i wznowienia), pomiary osiadań budynków i budowli inżynierskich, a także pomiar odkształceń i zmiany geometrii badanych obiektów. W dobie błyskawicznego rozwoju technologicznego geodezja to nie tylko część zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej – to także oddzielna nauka , która poprzez coraz nowocześniejsze instrumenty w postaci coraz to nowszej generacji instrumentów pomiarowych, jak i coraz nowocześniejszego oprogramowania do obliczeń i wizualizacji pozwala na coraz bardziej zaawansowane opracowania i wzrost efektywności pracy geodety.