GeoSat Szczecin

Nasza historia

Firma funkcjonuje od 2002 roku. W tym czasie wykonaliśmy szereg robót z zakresu wykonania map do celów projektowych, map planistycznych, map cyfrowych na potrzeby ewidencji gruntów. Wykonaliśmy wiele usług geodezyjnych na budowach. Wykonaliśmy pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli i obiektów inżynierskich. Jesteśmy otwarci na nowe technologie.