GEODEZJA XXI WIEKU

GEODEZJA XXI WIEKU

GEODEZJA XXI WIEKU

W dobie rozwoju nowoczesnych technologii - geodezja jako nauka i dziedzina życia inżynierskiego nie pozostaje obojętna. Na przełomie ostatnich lat dokonała się wielka rewolucja w dziedzinie technik pomiarowych ( technologie GPS, technologie pomiarów bez lustra przeszkód trudno dostępnych). Metody tworzenia map i wizualizacji zjawisk przyrodniczych rozwijają się w miarę wzrostu potencjału obliczeniowego i technologicznego oprzyrządowania informatycznego.

Obecnie poprzez zniesienie zakłóceń dla użytku cywilnego w systemach satelitarnych ( np. system Navstar ) technologie GPS zaczynają być coraz bardziej przyjazne i konkurencyjne wobec metod klasycznych. Pojęcie sieci dynamicznej nie leży już tylko w sferach pojęć naukowych. Sieci dynamiczne zaczynają być codziennością. System GPS jako jedna z metod pomiarów satelitarnych pozwala w dowolnym miejscu Ziemii i o dowolnej porze dnia i nocy wykonać pomiar w dowolnie zdefiniowanym układzie współrzędnych w czasie rzeczywistym. Zwiększanie ilości satelit w kolejnych systemach ( Glonas, Galileo) sprawia, że czas inicjalizacji w metodach RTK jest znacznie zminimalizowany, zaś metody statyczne są zaopatrzone w dodatkowe rozwiązania nieoznaczoności co polepsza i zwiększa siłę zakładanych sieci geodezyjnych oraz daje o wiele większe możliwości w dziedzinie analiz dokładnosciowych sieci.

Polska geodezja u progu nowej epoki technologicznej i organizacyjnej ( wstąpienie do Unii Europejskiej ) stoi przed wielką szansą i wręcz jest zobowiązana do kultywowania dobrej tradycji polskiej myśli technicznej, która zawsze była ceniona na całym świecie.

Ignorowanie systemów już sprawdzonych ( mapa numeryczna, sieci dynamiczne), które
od lat dobrze się sprawdzają w krajach wysoko rozwiniętych postawiłoby nas w zaścianku innych krajów, które w wielu przypadkach do tej pory nas podziwiały i czerpały ze zdobyczy naszej nauki ( laser, urządzenia grawimetryczne, nadprzewodniki).


GeoSat Szczecin

ul. Miodowa 213 i ul. Chobolańska 1 /1
71-023 Szczecin
woj. zachodniopomorskie, Polska

+48 607 658 898
geosat@geosat.com.pl
www.geosat.com.pl